29 sierpnia 2016

Lekcje wychowawcze dla uczniów szkół podstawowych – projekt Biura Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta we współpracy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotował dla uczniów szkół podstawowych lekcje wychowawcze na temat praw przysługujących pacjentom w Polsce.

Przystąpienie do projektu będzie możliwe po zarejestrowaniu się przez zainteresowane szkoły podstawowe na stronie internetowej specjalnie stworzonej platformy.

W zasobach platformy znajdują się materiały dydaktyczne do pobrania i wykorzystania przez nauczycieli w celu przeprowadzenia lekcji o prawach pacjenta w klasach 1-3 oraz 4-6. Materiały te obejmują scenariusz zajęć edukacyjnych o prawach pacjenta przeznaczony dla danej grupy wiekowej wraz z informatorem dla prowadzącego zajęcia, a także prezentację dla klas 4-6. Wszystkie informacje opracowano w przystępnej formie, ułatwiającej dzieciom przyswajanie wiedzy. Ponadto całość materiałów została uzupełniona licznymi przykładami i atrakcyjną grafiką. Na scenariusz lekcji składają się także pogadanki, zadania, krzyżówki oraz quizy.

Platforma od 1 września 2016 r. będzie dostępna na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta www.bpp.gov.pl.

Wykorzystując przygotowane przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta materiały, nauczyciele będą mogli samodzielnie przeprowadzić lekcje o prawach pacjenta albo podczas rejestracji na platformie zaznaczyć, że są zainteresowani przeprowadzeniem takiej lekcji przez pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta – w takim przypadku przedstawiciele BRPP odwiedzą szkołę i zrealizują zajęcia.

Dyrektorzy szkół podstawowych zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o wypełnienie formularza rejestracji. Formularz będzie dostępny od dnia 1 września 2016 r. na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta (www.bpp.gov.pl) w zakładce „Dla Pacjenta Edukacja – Poznaj swoje prawa." Osoby, które się zarejestrują i założą konto, będą mogły od razu załogować się i wejść na platformę.

Użytkownicy, którzy takim kontem jeszcze nie będą dysponowały, będą musiały przejść proces rejestracji, klikając w link „tutaj" (widoczny nad polem Login). Wówczas nastąpi automatyczne przekierowanie do formularza rejestracji dla szkół podstawowych. Poza podaniem podstawowych informacji o szkole takich, jak nazwa, adres czy też dane osoby kontaktowej niezbędne jest zaznaczenie co najmniej jednej z poniższych opcji:

  • Jestem zainteresowany/a samodzielnym przeprowadzeniem lekcji przez nauczycieli szkoły na podstawie pobranych scenariuszy lekcji
  • Jestem zainteresowany/a przeprowadzeniem lekcji przez pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta

Po zaznaczeniu jednej z opcji zostaną rozwinięte dodatkowe pola do uzupełnienia – będą to informacje niezbędne dla Biura Rzecznika Praw Pacjenta do ustalenia kwestii organizacyjnych, np. czy szkoła jest zainteresowana przeprowadzeniem lekcji o prawach pacjenta przez pracowników BRPP, a jeśli tak, to w jakim przybliżonym terminie takie zajęcia mogłyby zostać przeprowadzone oraz dla jakiej liczby klas i uczniów. Niezbędny jest także numer telefonu kontaktowego do przedstawiciela szkoły.

Pracownicy BRPP będą mogli przyjechać do wybranych szkół na terenie kraju. Przewiduje się prowadzenie przez pracowników Biura lekcji na temat praw pacjenta w roku szkolnym 2016/2017. Niemniej jednak jeśli zainteresowanie takimi lekcjami będzie duże, rozważone zostanie przedłużenie tego okresu na kolejne lata.

Każdy uczeń uczestniczący w lekcji o prawach pacjenta otrzyma dyplom oraz znaczek eksperta w dziedzinie Praw Dziecka – Pacjenta. Ponadto każda szkoła, która weźmie udział w projekcie, otrzyma dodatkowe materiały: książki i audiobooki „Kuba i Buba w szpitalu, czyli o prawach dziecka – pacjenta niemal wszystko!”.

W kwestiach organizacyjnych oraz związanych z funkcjonowaniem platformy można się kontaktować z Wydziałem Dialogu Społecznego i Komunikacji Biura Rzecznika Praw Pacjenta tel.: (22) 532 82 17, e-mail: edukacja@bpp.gov.pl