28 marca 2019

Nowe SIO. Terminy przekazywania danych

Zwracamy uwagę, że praca w nowym SIO ma charakter ciągły, w odróżnieniu od starego SIO, gdzie mieliśmy w roku dwie duże akcje (sesje) zbierania danych. W nowym SIO większość formularzy (około 80%) wypełnia się w terminie ustawowym, czyli w ciągu 7 dni od zmiany w stanie faktycznym.

Tabelaryczne ujęcie terminów przekazywania danych w nowym SIO zostało opracowane na podstawie następujących przepisów prawa:

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1900 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. 2017 poz. 1653 z późn. zm.)

Poniżej publikujemy odnośniki do pobrania plików PDF z terminami przekazywania danych (pliki te są również zamieszczone w Strefie SIO https://​strefasio​.men​.gov​.pl w sekcji „Materiały”):