1 września 2016

VII Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży” oraz I Turniej Nauczycieli Klas Mundurowych

Serdecznie zapraszam Państwa dyrektorów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach mundurowych do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskim Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży” oraz I Turnieju Nauczycieli Klas Mundurowych. Forum oraz zawody odbywać się będą w dniach 3-8 października 2016 r. w Żaganiu.

Szczegółowych informacji dotyczących udziału w forum oraz turnieju udziela Pan wizytator Łukasz Maj (tel. 41 342 16 43). Zachęcam Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi w linku zamieszczonym poniżej.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik

VII Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży” oraz I Turniej Nauczycieli Klas Mundurowych