31 sierpnia 2017

1 września 1939 r. – 78 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie
w województwie świętokrzyskim

78 lat temu wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową. Punktualnie o godz. 4.45 pancernik „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Gdańskiego Westerplatte. II wojna światowa objęła swym zasięgiem całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Miała tragiczne skutki dla obywateli państw biorących udział w wojnie. Straty wśród ludności cywilnej wyniosły łącznie prawie 33 miliony ludzi.
Zwracam się do Państwa Dyrektorów, Nauczycieli oraz do Was, Drodzy Uczniowie, o godne uczczenie
78 rocznicy wybuchu II wojny światowej i włączenie się w jej obchody. To nasza powinność i obowiązek.

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik