23 sierpnia 2016

Projekt „Sienkiewicz i Szekspir – dwaj geniusze twarzą w twarz”

Celem projektu jest uczczenie „okrągłych" rocznic: 100 rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza, 400 rocznicy śmierci Williama Szekspira.

Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Cel: uczczenie „okrągłych" rocznic: 100 rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza, 400 rocznicy śmierci Williama Szekspira

Termin realizacji: wrzesień 2016 r.