18 sierpnia 2016

Ogólnopolski Konkurs – Przedszkole Talentów

Ogólnopolski Konkurs dla opiekunów /wychowawców/ asystentów, dyrektorów przedszkoli oraz przedszkolaków, pod nazwą Przedszkole Talentów. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 29 września 2016 r. do 30 marca 2017 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Przedszkole talentów” i dyplomy honorowe.

Regulamin konkursu:

1.Celem konkursu jest rozwijanie potencjału dzieci, ich zainteresowań oraz talentów. Przedszkole powinno uczyć kreatywności najmłodszych, poprzez wskazywanie możliwości rozwoju i poszukiwanie różnorodnych rozwiązań.

2.Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Przedszkole talentów” jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu PRZEDSZKOLE TALENTÓW:

1.Przeprowadzenie dnia talentu w przedszkolu, podczas którego dzieci będą mogły zaprezentować swoje talenty, np. muzyczne, taneczne, gimnastyczne, plastyczne… Ocena na podstawie wyników głosowania/prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.

2.„Przedszkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych”– zorganizowanie gier i zabaw kształtujących umiejętność dodawania i odejmowania u dzieci. Ocena na podstawie wyników, prac plastycznych / zdjęć przesłanych do jury konkursu.

3.Przeprowadzenie przedszkolnego konkursu recytatorskiego pod hasłem „Brzechwa i Tuwim dzieciom”. Ocena na podstawie sprawozdań, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

4.Zorganizowanie wycieczki po okolicy pn.: „Poznaję swoje otoczenie”, która ma na celu wyuczenie nawyku wynajdywania charakterystycznych punktów, mogących ułatwić odnalezienie się w różnych miejscach. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.

5.Kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka, ze wskazaniem sytuacji przyczynowo-skutkowej (np.: „kto pierwszy na mecie” – gra planszowa lub zajęcia ruchowe z wyścigami par; wysłuchanie słuchowiska, a następnie wskazanie kolejności zdarzeń na podstawie pytań opiekuna). Ocena na podstawie informacji, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.

6.„Poznaję kształty i figury geometryczne” – zaktywizowanie dzieci do rysowania i wyklejania figur ze wskazaniem wielkości przedmiotu. Ocena na podstawie prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.

7.Zainicjowanie zabawy „Mój mały sklep” mającej na celu przybliżenie wiedzy związanej z objętością i wagą danego przedmiotu/artykułu oraz ilością danych przedmiotów jednego rodzaju na półce, jak i klasyfikacją (rodzaj, barwa, wielkość, kształt, ciężar, warzywa i owoce, słodycze…). Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.

8.Dziecko w uporządkowanym świecie – dostrzeganie powtarzalności następujących po sobie: pór roku i dni, dat w kalendarzu. Ocena na podstawie informacji, prac plastycznych /zdjęć przesłanych do jury konkursu.

9.Przeprowadzenie zajęć w formie teatrzyku z wykorzystaniem zabawek przedszkolnych lub samodzielnie wykonanych pacynek nt. kontaktów z nieznajomymi. W starszej grupie można wprowadzić elementy dramy. Przedstawione sytuacje mają na celu zachowanie daleko idącej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi, którzy proponują poczęstunek, chcą poznać nasz adres, odprowadzić, coś ciekawego pokazać, wybranie odpowiednich postaw w danej sytuacji. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.

10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Przedszkole talentów”, który w okresie od 29 września do 31 grudnia 2016 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje przedszkoli o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie pracownicy oraz dyrektorzy przedszkoli.

Jury zachęca przedszkola do dokumentowania, wykonanych w ramach konkursu prac, w materiały fotograficzne, plastyczne, pisemne opracowania również zarejestrowane elektronicznie na DVD lub CD etc.

Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez przedszkole należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 30 marca 2017 r.

Adres jury konkursu „Przedszkole talentów” Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222, 02-326 Warszawa, e-mail: sekretariat@przedszkole-talentow.pl .

Zgłoszenia przedszkoli do konkursu należy przesyłać wraz ze zgłoszeniem udziału w kursie w terminie do 31 sierpnia 2016 r.na formularzu, który zamieszczony jest na stronie www.przedszkole-talentow.pl