11 sierpnia 2016

15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zostało wprowadzone Ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r. i obowiązuje od 13 sierpnia 1992. W kształcie ustanowionym w II RP Święto Żołnierza obowiązywało aż do 1947 roku. W PRL Dzień Wojska Polskiego przeniesiono na 12 października, rocznicę bitwy pod Lenino. Ustawa z 1992 roku usankcjonowała powrót do dawnej tradycji.
Zwracam się do Państwa Dyrektorów, Nauczycieli oraz do Was, Drodzy Uczniowie, z prośbą o włączenie się w obchody tego święta.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik