17 sierpnia 2016

Ankieta do organów prowadzących w sprawie dyrektorów odchodzących na emeryturę i nowo powołanych od 1 września 2016. we wszystkich typach szkół oraz placówek

Szanowni Państwo,
organy prowadzące wszystkie typy szkół oraz placówek
w województwie świętokrzyskim

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 17 sierpnia 2016 r. przez załączoną ankietę on-​line danych dotyczących dyrektorów:

W przypadku braku zmian na ww. stanowiskach proszę również wypełnić obie ankiety.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik