25 lipca 2019

Uzupełniana na bieżąco informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach po przeprowadzeniu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego

Na podstawie par. 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), publikujemy informację o wolnych miejscach w szkołach województwa świętokrzyskiego:

Uwaga! Powyższy wykaz jest uzupełniany na bieżąco (co 5 minut) w oparciu o dane spływające ze szkół województwa świętokrzyskiego.

Dane do wyżej wymienionej informacji przekazują dyrektorzy szkół za pomocą poniższego formularza on-line (oprócz przesyłanego na adres kurator@kuratorium.kielce.pl załącznika nr 3 lub załącznika nr 5 do zarządzeń Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty nr 3/2019 i 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019):

Za prawidłowość wprowadzonych danych odpowiadają dyrektorzy szkół (szkoła powinna wprowadzić pełne, aktualne i sprawdzone dane do ankiety, w celu wyeliminowania korekt przekazywanych informacji).