21 czerwca 2018

Uzupełniana na bieżąco informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach po przeprowadzeniu rekrutacji na rok szkolny 2018/​2019

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego

Na podstawie par. 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), publikujemy informację o wolnych miejscach w szkołach województwa świętokrzyskiego:

Uwaga! Powyższy wykaz jest uzupełniany na bieżąco (co 5 minut) w oparciu o dane spływające ze szkół województwa świętokrzyskiego.

Dane do wyżej wymienionej informacji przekazują dyrektorzy szkół za pomocą poniższej ankiety on‐​line (oprócz przesyłanego na adres kuratorium załącznika nr 4 do zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty nr 7/​2018 z dnia 31 stycznia 2018):

Za prawidłowość wprowadzonych danych odpowiadają dyrektorzy szkół (szkoła powinna wprowadzić pełne, aktualne i sprawdzone dane do ankiety, w celu wyeliminowania korekt przekazywanych informacji).