8 lipca 2016

Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania  i opieki w szkołach  – „Bezpieczna+”

Wykaz organów prowadzących i szkół wnioskujących o wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +”, którym proponuje się udzielenie wsparcia finansowego

Zgodnie z Porozumieniem nr 68/2015 zawartym pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wdrażania zadań w województwie świętokrzyskim określonych Rządowym programem wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”, w załączeniu przedstawiamy do publicznej wiadomości wykaz organów prowadzących i szkół wnioskujących o wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +”, którym proponuje się udzielenie wsparcia finansowego (załącznik nr 1)

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU BEZPIECZNA +

Jednocześnie informujemy o uruchomieniu dodatkowego naboru wniosków w ramach programu „Bezpieczna +”, celem przekazania uprawnionym podmiotom nieprzydzielonej w pierwszym naborze kwoty. Wnioski należy składać w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, do 22 lipca 2016 roku. Szczegóły w załączniku nr 2.