1 lipca 2016

Kuratorium Oświaty w Kielcach partnerem projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej

Kuratorium Oświaty w Kielcach jest partnerem projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej wdrażanego na terenie województwa świętokrzyskiego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach wraz z innymi podmiotami.

Projekt ŚAEK jest realizowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

Umowa o współpracy przy projekcie ŚAEK zawarta między Kuratorium Oświaty w Kielcach i WDKiem obejmuje udział przy prowadzeniu działań organizacyjnych, informacyjnych i sieciujących oraz współuczestniczenie w opracowaniu diagnozy stanu edukacji kulturowej województwa świętokrzyskiego. Wsparcie ze strony Kuratorium Oświaty w Kielcach polega też na pośredniczeniu między środowiskiem oświatowym a operatorem i promocji idei projektu.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji nt. Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej zapraszamy na stronę projektu: http://saek.pl/

Korzystając z okazji, zapraszamy wszystkie osoby związane formalnie lub nieformalnie z kulturą / edukacją o wypełnienie badania ankietowego na temat edukacji kulturowej. Jest ono częścią regionalnej diagnozy prowadzonej w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. Jego celem jest pozyskanie informacji pozwalających na wspieranie edukacji kulturowej w regionie. Wnioski z badań wykorzystywane będą do tworzenia map i zestawień, które mają ułatwiać pracę osobom takim, jak Pan / Pani, a także wspomogą realizację programu. Wyniki upublicznione zostaną jedynie w zbiorczej formie, planowane jest także przygotowanie regionalnych map prezentujących miejsca, w których działają podmioty edukacyjne.

Link do ankiety: https://swietokrzyskiebmk.ankietka.pl/