22 czerwca 2016

Komunikat w sprawie danych potrzebnych do realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2016 „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w
województwie świętokrzyskim

Nawiązując do komunikatu z dnia 21 czerwca br. znak: KO.III.3121.3.2016 w sprawie realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2016 „Wyprawka szkolna” uprzejmie informuję, że tabela, którą należy uzupełnić znajduje się pod adresem: www.wyprawkakielce.kuratorium.bialystok.pl.

Loginy i hasła do zalogowania się jednostki samorządu terytorialnego potrzebne do uzupełnienia aplikacji na platformie on-line zostały Państwu przesłane e-mailem podczas przekazywania danych dotyczących dotacji na wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wypełniony formularz należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2016 r.

Ponadto uprzejmie proszę, aby wypełniona tabela została podpisana przez osobę upoważnioną i przesłana w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Pracownik do kontaktu: Jadwiga Piwowar tel. 41 342-19-06

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik