30 czerwca 2016

PILNE! Do 4 lipca! Możliwość składania zamówień na podręczniki do klasy TRZECIEJ szkoły podstawowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa świętokrzyskiego

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w „Strefie dla zalogowanych” udostępniło 20 czerwca 2016 możliwość złożenia zamówienia na podręcznik standardowy zapewniany przez MEN na rok szkolny 2016/2017:

 • do klasy III szkoły podstawowej część I. Część 1 podręcznika składa się z 3 książek (edukacja zintegrowana A, edukacja zintegrowana B, matematyka). Zamówienia składane będą na 3 książki (co stanowi jeden komplet) na każdego jednego ucznia.
 • do klasy II szkoły podstawowej część I, ale tylko na BRAKUJĄCE egzemplarze podręcznika. Część 1 podręcznika składa się z 3 książek (edukacja zintegrowana A, edukacja zintegrowana B, matematyka). Zamówienia składane są na 3 książki (co stanowi jeden komplet) na każdego jednego ucznia.

Szkoła może dodatkowo złożyć zamówienie na egzemplarze dodatkowe w następującej liczbie:

 • jeden komplet podręczników do klasy drugiej (trzy egzemplarze) na każdy oddział klasowy
 • dwa komplety podręczników do klasy trzeciej (sześć egzemplarzy) na każdy oddział klasowy

Przykłady:

 • Szkoła ma trzy oddziały klasy II, w której uczyć będzie się 63 uczniów. Z poprzedniego roku szkolnego w szkole pozostały 52 komplety części pierwszej podręczniów do klasy II (w sumie 156 egzemplarzy). Szkoła może zamówić następującą liczbę podręczników:
  • (63 uczniów * 3) – (52 komplety * 3) + (3 oddziały * 3) = 189 – 156 + 9 = 42 egzemplarze części 1 podręcznika do klasy II (w zamówieniu wpisujemy 42)
 • Szkoła ma dwa oddziały klasy III, w której uczyć będzie się 43 uczniów. Szkoła może zamówić następującą liczbę podręczników:
  • (43 uczniów * 3) + (6 * 2 oddziały) = 129 + 12 = 141 egzemplarzy części 1 podręcznika do klasy III (w zamówienie wpisujemy 141)

W związku ze znacznie mniejszą liczbą dzieci w klasach pierwszych od września 2016 zapotrzebowania na podręcznik dla klasy I będzie można złożyć jedynie w ramach zamówień uzupełniających (wysyłanych przez kuratorium), ale tylko w przypadku stwierdzenia braków przez daną szkołę.

Możliwość skorzystania ze „strefy dla zalogowanych” mają wyłącznie osoby posiadające aktualne upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO.

Instrukcja składania zamówień:

Zamówienie należy złożyć w strefie dla zalogowanych SIO pod adresem:

Dla każdej klasy składa się odrębne zamówienie główne. Po zalogowaniu się do strefy SIO:

 1. Wybieramy zakładkę „Podręcznik”,
 2. Klikamy odnośnik „Zarządzanie dystrybucją podręcznika dla …[nazwa Państwa Szkoły]”,
 3. Sprawdzamy poprawność danych adresowych w kafelku „Dane adresowe”.
 4. Jeżeli dane adresowe są poprawne, klikamy przycisk „Akceptuj”,
 5. Jeżeli dane adresowe wymagają zmiany, to nanosimy zmiany i również klikamy „Akceptuj”.
 6. Klikamy na odnośnik MENU GŁÓWNE, by powrócić do menu głównego.
 7. Wybieramy kafelek „Podręcznik standardowy nowe zapotrzebowanie główne”.
 8. Z listy wybieramy część podręcznika dla klasy II lub dla klasy III.
 9. Składamy odrębne zamówienie dla każdej klasy, jeśli mamy taką potrzebę (pamiętamy przecież, że w szkole może być wystarczająca liczba podręczników do klasy drugiej).

Z poważaniem,
Robert Błaut
Koordynator procesu
dystrybucji podręczników