20 czerwca 2016

Pilne! Ankieta on-line o niewykorzystywanych adaptacjach podręczników do klasy pierwszej „Nasz elementarz” i do klasy drugiej „Nasza szkoła”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa świętokrzyskiego

W związku z uruchomieniem przez Ośrodek Rozwoju Edukacji systemu „Kiermasz podręczników” umożliwiającego przekazywanie pomiędzy szkołami podstawowymi adaptacji podręczników „Nasz elementarz” oraz „Nasza szkoła” Ministerstwo Edukacji Narodowej za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Kielcach prosi o niezwłoczne wypełnienie poniższej ankiety on-line dotyczącej liczby niewykorzystywanych w następnym roku szkolnym 2016/2017 zaadaptowanych podręczników dostępnych w Państwa szkole.

Formularz ankiety należy wypełnić w terminie do dnia 24 czerwca 2016 roku.

Poniższą ankietę musi wypełnić każda szkoła podstawowa, niezależnie od tego, czy posiada, czy też nie posiada jakichkolwiek podręczników zaadaptowanych do klasy pierwszej „Nasz elementarz” lub do klasy drugiej „Nasza szkoła”. Szkoły nieposiadające żadnych adaptacji odpowiadają tylko na jedno pytanie.

Jednocześnie przypominam, że każda szkoła podstawowa, która posiada niewykorzystane adaptacje podręczników, jest zobowiązana do ich przekazania szkole, która tych adaptacji potrzebuje. Dlatego proszę o publikowanie w systemie „Kiermasz podręczników” informacji o posiadanych niewykorzystanych podręcznikach zaadaptowanych do klasy pierwszej oraz drugiej.

Z poważaniem,
Robert Błaut
Koordynator procesu
dystrybucji podręczników