17 czerwca 2016

Rekrutacja młodzieży do jednostek organizacyjnych OHP

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół
w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo,

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy  prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 15-18 lat do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP na rok szkolny 2016/2017.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.swietokrzyska.ohp.pl