21 czerwca 2016

Do 24 czerwca! Możliwość składania zamówień uzupełniających na podręczniki ZAADAPTOWANE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło możliwość składania przez szkoły – za pośrednictwem „Strefy dla Zalogowanych” – zamówień uzupełniających na adaptacje podręczników dla klas drugich oraz klas trzecich z przeznaczeniem dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Możliwość składania zamówień na adaptacje dostępna jest:

  • do dnia 24 czerwca 2016 do godz. 12.00.

Ważne! Adaptacje podręcznika do klasy pierwszej szkoły podstawowej (wszystkie rodzaje) będą możliwe do pozyskania przez szkołę wyłącznie za pośrednictwem „Kiermaszu książek.

Przed przystąpieniem do składania zamówień proszę o zweryfikowanie następujących informacji:

  • adaptacja może być zamówiona jedynie dla uczniów faktycznie uczących się w szkole i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na opisany rodzaj niepełnosprawności,
  • nie wolno zamawiać egzemplarzy dodatkowych z adaptacjami dla nauczyciela,
  • nie wolno zamawiać egzemplarzy dodatkowych dla potencjalnie nowych uczniów,
  • nie wolno składać podwójnych zamówień.

Wersje podręczników dla nauczyciela, multibooki oraz inne materiały dodatkowe (pomocnicze) są dostępne do pobrania ze strony: http://naszelementarz.men.gov.pl/pobierz/

Szkoły, które do dnia 16 czerwca 2016 roku zweryfikowały zamówienie główne, powinny o tym zamówieniu pamiętać (lista była przesyłana do szkół 15 czerwca 2016), żeby przypadkiem nie zamówić drugi raz tych samych adaptacji.

Dodatkowe zasady składania zamówień:

  1. Zamówienia na adaptacje do klasy II można składać na komplet składający się z 9 podręczników (części Ia, Ib II-IV do kształcenia zintegrowanego i części I-IV do matematyki). By złożyć zamówienie należy liczbę uczniów przemnożyć przez 9 egzemplarzy (np. jeżeli potrzebujemy 3 kompletów dla 3 uczniów z danym rodzajem niepełnosprawności należy przemnożyć ją przez liczbę egzemplarzy tj. 9 i wpisać wynik tj. 27 egzemplarzy do aplikacji).
  2. Zamówienia na adaptacje do klasy III można składać na komplet części I składający się z 3 podręczników (części Ia, i Ib do kształcenia zintegrowanego i I do matematyki). By złożyć zamówienie należy liczbę uczniów przemnożyć przez 3 egzemplarze (np. jeżeli potrzebujemy 3 kompletów dla 3 uczniów z danym rodzajem niepełnosprawności należy przemnożyć ją przez liczbę egzemplarzy tj. 3 i wpisać wynik tj. 9 egzemplarzy do aplikacji).

Z poważaniem,
Robert Błaut
Koordynator procesu
dystrybucji podręczników