10 czerwca 2016

Komunikat w sprawie przyjmowania dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego

Kuratorium Oświaty w Kielcach – Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji informuje, że dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego przyjmowana będzie w siedzibie Kuratorium oraz w niżej wymienionych Oddziałach w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30.

 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – budynek C1
  • Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
  • Kuratorium Oświaty w Kielcach – II piętro, pokój 240
  • Nauczyciele z Kielc, powiatów: kieleckiego, buskiego, koneckiego, kazimierskiego, sandomierskiego, starachowickiego, skarżyskiego, staszowskiego oraz włoszczowskiego.
 • Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Jędrzejowie:
  • Jędrzejów, ul. Armii Krajowej 9, II piętro, pokój 205
  • Nauczyciele z powiatów: jędrzejowskiego i pińczowskiego.
 • Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 37, III piętro, pokój 314
  • Nauczyciele z powiatów: ostrowieckiego i opatowskiego.