26 lipca 2016

Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna Woda”

Akcję „Bezpieczna Woda” realizuje Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polską Organizacją Turystyczną, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji i Centrum Turystyki Wodnej PTTK.

Materiały dostępne są na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.