2 czerwca 2016

Konferencja dla dyrektorów tzw. „małych szkół” – podsumowanie

W dniu 30 maja 2016 roku po raz trzeci w tym roku szkolnym odbyła się konferencja dla dyrektorów tzw. „małych szkół” z terenu województwa świętokrzyskiego.

W spotkaniu wzięło udział 25 dyrektorów szkół, których organem prowadzącym jest stowarzyszenie lub osoba fizyczna. Z ramienia Kuratorium Oświaty w Kielcach w spotkaniu uczestniczyli: Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Pani Beata Gawęcka-Ajchel – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii oraz Pani Barbara Krzemińska – wizytator koordynujący działania dotyczące „małych szkół”.

Spotkanie otworzył Pan Kazimierz Mądzik, który podkreślił wagę działalności placówek oraz ich udział w życiu społeczno-kulturalnym miejscowości, w których funkcjonują.

Podczas spotkania Pani Marzena Dębniak – wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego – przedstawiła zasady współpracy samorządu terytorialnego z dyrektorami szkół prowadzonych przez stowarzyszenia na terenie miasta.

Pani Jolanta Jeruzal – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Częstocicach, w której odbywała się konferencja, oraz Pan Artur Zawadzki – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Częstocicach przedstawili informacje dotyczące działalności i sukcesów szkoły, która od 1 września 2015 roku funkcjonuje jako placówka prowadzona przez stowarzyszenie.

W dyskusji, jaka wytworzyła się w czasie spotkania, dyrektorzy przedstawili nurtujące ich problemy związane z zarządzaniem „małymi szkołami”. W swych wypowiedziach podkreślali oni rolę właściwej współpracy wszystkich podmiotów związanych z systemem oświaty.

W drugiej części spotkania Pani wizytator Barbara Krzemińska omówiła najistotniejsze aspekty awansu zawodowego i kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

W czasie konferencji poproszono dyrektorów „małych szkół” o przekazanie ich oczekiwań odnośnie funkcjonowania nadzoru pedagogicznego w kolejnych latach.