3 marca 2016

Konkurs plastyczny „Wszechświat władcą czterech żywiołów”

Główny organizator XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym: „Wszechświat władcą czterech żywiołów”.

Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do klas zerowych, a także uczniów klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej. Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać do 15 kwietnia 2015 r. do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.