16 lutego 2016

Konkurs „W 1050. rocznicę Chrztu Polski. Państwo Polskie od zarania dziejów do rozbicia dzielnicowego”

Organizatorzy: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach.

Patronat: Świętokrzyski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Kielce

Cele konkursu:

  • upamiętnienie 1050. rocznicy chrztu Polski
  • rozwijanie wiedzy i zainteresowań historią naszej Ojczyzny od początków jej powstania (960-1138) oraz regionu świętokrzyskiego we wczesnym średniowieczu
  • budzenie szacunku dla działalności i dokonań minionych pokoleń
  • kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży
  • rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach                    

Adresaci: indywidualnie uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.

Zakres tematyczny: Konkurs dotyczy wydarzeń związanych z początkami istnienia państwa polskiego, dokonaniami politycznymi, społecznymi i kulturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem regionu świętokrzyskiego we wczesnym średniowieczu.