8 lutego 2016

Ważne! Ankieta dotycząca egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/15

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół publicznych (dla młodzieży)
– gimnazjów, liceów ogólnokształcących i czteroletnich techników –
w województwie świętokrzyskim

Zwracam się do Państwa z bardzo pilną prośbą o przekazanie informacji dotyczącej egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych w ww. szkołach w roku szkolnym 2014/15.

W przypadku, gdy w roku szkolnym 2014/2015 w szkole nie przeprowadzono żadnego egzaminu klasyfikacyjnego, w informacji należy uwzględnić rok szkolny 2013/2014 i 2012/2013.

Dane należy zapisać w załączonej ankiecie on-line i przesłać w nieprzekraczalnym terminie: do 12 lutego 2016 r.

Szczegóły:

p. o. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
Grzegorz Bień