4 lutego 2016

Nabór na warsztaty antydyskryminacyjne

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza studentów, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych z województwa świętokrzyskiego na nowy cykl warsztatów antydyskryminacyjnych realizowanych w ramach projektu „O sprawiedliwość, o wolność, o godność…” w następujących terminach:

  • Grupa I: 6, 7, 13 i 14 lutego 2016 r.
  • Grupa II: 20, 21, 27 i 28 lutego 2016 r.
  • Grupa III: 5, 6, 12 i 13 marca 2016

Od kwietnia 2015 r. w ramach projektu Stowarzyszenie przeszkoliło prawie stu nauczycieli. Warsztaty antydyskryminacyjne zostały opracowane na podstawie Programu Rozumienia Ludzkiej Natury, prof. Philipa Zimbardo – jednego z najwybitniejszych psychologów społecznych na świecie. Stowarzyszenie im. Jana Karskiego jest jedynym ośrodkiem w kraju akredytowanym przez Zimabardo Yoth Center do realizacji szkoleń z V Modułu pt. Przezwyciężanie uprzedzeń i dyskryminacji.

Warsztaty antydyskryminacyjne odbywać się będą w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach przy ul. Planty 7. Warsztat składa się z czterech spotkań odbywających się w weekendy. Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 11.00. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.