10 listopada 2015

Zakończenie akcji „Telefon dla Przyjaciela”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół wszystkich typów,
Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice uczniów
w województwie świętokrzyskim

Informuję Państwa, że zakończona została zbiórka zużytych telefonów komórkowych w ramach akcji „Telefon dla Przyjaciela”, z której środki przeznaczone zostaną na zakup samochodu do transportu medycznego (karetki) dla Hospicjum w Kielcach. Zbiórka miała na celu wspieranie hospicjum i budzenie wrażliwości na potrzeby osób chorych terminalnie.

Szkoła, która zebrała najwięcej zużytych telefonów, zostanie wybrana spośród tych szkół, które zgodnie z regulaminem akcji przysłały tabelę zbiorczą również do Kuratorium Oświaty w Kielcach (część szkół przesłała taką informację tylko do Organizatora akcji). Szkoła otrzyma specjalne wyróżnienie.

Partnerem akcji jest Fundacja „Odzyskaj Środowisko” w Kielcach.

Patronat nad akcją objęli: Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty i Jego Ekscelencja Jan Piotrowski – Biskup Ordynariusz Kielecki.

Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w tę szlachetną inicjatywę.

 

Małgorzata Muzoł
Świętokrzyski Kurator Oświaty