10 listopada 2015

97. rocznica obchodów Narodowego Święta Niepodległości

„Polska”

I cóż powiedzą tomy słowników,
Lekcje historii i geografii,
Gdy tylko o niej mówić potrafi
Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.

Choć jej granice znajdziesz na mapach,
Ale o treści, co je wypełnia,
Powie ci tylko księżyca pełnia
I mgła nad łąką, i liści zapach.

Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.

W szumie gołębi na starym rynku,
W książce poety i na budowie,
W codziennej pracy, w życzliwym słowie,
Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku.

Antoni Słonimski

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół i placówek

Zwracam się do Państwa z gorącym apelem o aktywne włączenie się i zaangażowanie w organizację obchodów Narodowego Święta Niepodległości na terenie szkół, placówek oraz udział pocztów sztandarowych w uroczystościach lokalnych.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł