2 listopada 2015

450 dyplomowanych

Kolejnych 450 świętokrzyskich nauczycieli odebrało w tych dniach akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Uroczystości odbyły się w Kielcach, Opatowie, Starachowicach i Pińczowie.

Największa grupa nowych nauczycieli dyplomowanych wywodzi się z Kielc i powiatu ziemskiego kieleckiego, odpowiednio: 94 i 78. Pozostali pochodzą z powiatów: opatowskiego – 15, ostrowieckiego – 30, sandomierskiego – 28, staszowskiego – 22, koneckiego – 37, skarżyskiego – 22, starachowickiego – 27, buskiego – 20, jędrzejowskiego – 29, kazimierskiego – 12, pińczowskiego – 12 i włoszczowskiego – 24.