2 listopada 2015

Nowy pakiet materiałów dla nauczycieli WDŻ

Na każdy etap edukacyjny opracowano m.in. przykładowe scenariusze lekcji.

Pakiet materiałów dla nauczycieli WDŻ (Wychowanie do życia w rodzinie) zawiera porady i wskazówki dotyczące zasad prowadzenia zajęć, kompetencji nauczycieli, rozmów z rodzicami uczniów oraz informacje na temat rozwoju psychoseksualnego. Na każdy etap edukacyjny opracowano również przykładowe scenariusze lekcji.

Całość publikacji składa się z czterech pozycji:

  1. Wychowanie do życia w rodzinie. Poradnik dla nauczycieli.
  2. Wychowanie do życia w rodzinie. Scenariusze zajęć.
  3. Rodzice dzieciom – rozmowy o seksualności. Trzy etapy, wiele trudności, jedno wyzwanie.
  4. Zagrożenia pornografią. Zagrożenia rozwoju psychoseksualnego związanego z dostępem do treści pornograficznych.

Dodatkową pomocą dla nauczycieli jest artykuł dotyczący zagrożeń rozwoju psychoseksualnego związanych z dostępnością pornografii, zgodnie z zaleceniami Instytutu Badań Edukacyjnych.

Przygotowany materiał uwzględnia większość rekomendacji IBE zawartych w podsumowaniu raportu „Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności”.

Jako uzupełnienie publikacji dla nauczycieli przygotowana została broszura adresowana do rodziców dzieci na różnych etapach rozwojowych. Zawiera ona wskazówki, jak rozmawiać z dziećmi i w jaki sposób przekazywać dzieciom wiedzę z zakresu rozwoju psychoseksualnego. Broszura jest odpowiedzią na zgłaszaną przez rodziców potrzebę podniesienia własnych kompetencji wychowawczych w tym zakresie. Broszura może być wykorzystywana przez nauczyciela przedmiotu jako materiał edukacyjny podczas informacyjnego spotkania z rodzicami.

Materiały przygotował Ośrodek Rozwoju Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do ich opracowania zaproszeni zostali uznani eksperci – praktycy (psycholodzy, terapeuci, metodycy i nauczyciele przedmiotu wychowania do życia w rodzinie).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej