1 listopada 2015

Zaproszenie na spotkanie dyrektorów tzw. „małych szkół”

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy tzw. „małych szkół”

W ramach wspomagania dyrektorów tzw. „małych szkół” z terenu województwa świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2015 r. o godzinie 12.00 w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku, 26-006 Nowa Słupia, Jeziorko 123 a, tel. 41 317-79-80.

Program spotkania:

  • 12.00–12.15 – Powitanie gości oraz otwarcie spotkania – Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty
  • 12.15–12.30 – Przedstawienie celów działalności Świętokrzyskiej Federacji Oświatowej „Szansa” – Dariusz Kurcman – Prezes Zarządu Federacji
  • 12.30–12.45 – Dobre praktyki w zakresie współpracy Gminy Nowa Słupia (JST) z organami innymi niż JST – Andrzej Gąsior – Wójt Gminy Nowa Słupia
  • 12.45–13.00 – Prezentacja działalności Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku – Zdzisław Dudzic – Dyrektor Szkoły
  • 13.00–13.15 – Przerwa kawowa
  • 13.15–15.15 – Wpływ ostatnich zmian w prawie oświatowym na kształt statutów szkolnych oraz kwestie związane z tworzeniem zespołów szkolno-przedszkolnych – Edyta Chojnacka – referent prawny Kuratorium Oświaty w Kielcach
  • 15.15–16.15 – Dyskusja i odpowiedzi na pytania
  • 16.15–16.30 – Podsumowanie spotkania i zaproszenie do współpracy

Osoby zainteresowane tematyką spotkania, proszę o zgłoszenie swojego udziału drogą elektroniczną do dnia 12 XI 2015 na adres e-mail: barbara.krzeminska@kuratorium.kielce.pl.

W zgłoszeniu proszę podać nazwę szkoły, dane adresowe, imię i nazwisko dyrektora szkoły oraz nazwę organu prowadzącego szkołę. Jednocześnie zachęcam Państwa do wpisania w treść zgłoszenia pytań dotyczących przedmiotowej sprawy.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł