30 października 2015

Termin 20 listopada dla szkół! Komunikat w sprawie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
Organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne
Dyrektorzy Szkół i Bibliotek Pedagogicznych
województwa świętokrzyskiego

Uprzejmie informuję, że dnia 23 października weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Program dotyczy wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Zachęcam Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Finansowanie edukacji/Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Znajduje się tam Baza pytań i odpowiedzi, dotycząca realizacji programu oraz formularz umożliwiający zadanie pytań.

Termin składania wniosków przez dyrektorów szkół i bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego upływa dnia 20 listopada br.

Termin składania wniosków przez organ prowadzący do Kuratorium Oświaty w Kielcach upływa dnia 15 grudnia br.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł