28 października 2015

Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych – bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych
województwa świętokrzyskiego

W świetle prowadzonych w chwili obecnej licznych kampanii oraz programów edukacyjnych promujących picie wody bezpośrednio z kranu czy ze źródełek w szkołach, w celu pełnego zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego spożywanej wody, Główny Inspektorat Sanitarny zwrócił się do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny o opracowanie wytycznych dotyczących zasad udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach oświatowych.

Powszechnie wiadomo, ze zapewnienie odpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia jest niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów, dlatego mając na uwadze potrzebę upowszechnienia wiedzy na temat bezpieczeństwa spożywania wody wodociągowej w placówkach szkolno-wychowawczych publikujemy opracowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny dokument pt.: „Zasady udostępniana wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych – bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne”.

Dokument zawiera informacje obejmujące tematykę dotyczącą sposobów zapewnienia odpowiedniej jakości wody wodociągowej do bezpośredniego spożycia, aby w sposób odpowiedzialny móc zachęcać dzieci do jej korzystania. W zaleceniach zawarte zostały ważne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego wody tj. m.in.: odpowiednia jakość wody zasilającej urządzenia dystrybucyjne; wybór optymalnego rodzaju urządzeń dystrybucyjnych; lokalizacja, rozmieszczenie i ilość urządzeń bezpośrednio udostępniających wodę wodociągową do picia; fachowe podłączenie urządzeń, z zastosowaniem materiałów nie wpływających negatywnie na jakość wody; stały nadzór nad bieżącym stanem higienicznym urządzeń, z okresowym czyszczeniem i sanityzacją/dezynfekcją urządzeń; okresowa kontrola jakości wody, ze szczególnym uwzględnieniem jakości mikrobiologicznej.

Zalecenia wpisują się w popularne obecnie kampanie społeczne, których celem jest: organizacja prawidłowego żywienia dzieci w placówkach oświatowych, edukacja prozdrowotna dzieci i młodzieży, a także potrzeba rozpowszechnienia zasad dotyczących picia wody zamiast słodkich napojów i/oraz tworzenie bezpiecznych (pod kątem zdrowia) warunków dla wdrożenia tej zasady.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień