26 października 2015

Projekt badawczy „Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej na terenie województwa świętokrzyskiego”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych
w województwie świętokrzyskim

W załączeniu przekazuję Państwu przygotowaną przez Zakład Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dziecka Instytutu Edukacji Szkolnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informację o projekcie badawczym „Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej na terenie województwa świętokrzyskiego”.

Bardzo serdecznie zachęcam Państwa Dyrektorów wybranych losowo szkół do współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach przy realizacji ww. projektu.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł