16 października 2015

Sukces starachowickiej SSE w światowym rankingu stref

Financial Times fDi's Magazine ogłosił raport Global Free Zones of the Year 2015. SSE "Starachowice", jako jedna z sześciu stref na świecie otrzymała wyróżnienie w kategorii umiejętności / szkolenia.

Główną przyczyną przyznania wyróżnienia jest aktywna działalność strefy w zakresie wspierania szkolnictwa zawodowego. Uzasadnienie brzmi:

Wyróżnienie dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" za utworzenie Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej, którego partnerzy – szkoły, przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu wspierają i kształcą uczniów tak, aby uzyskali umiejętności zapewniające zatrudnienie.

To już trzecie wyróżnienie starachowickiej SSE w rankingu Financial Times- fDi Magazine. W latach 2010/2011 SSE "Starachowice" znalazła się w pierwszej dziesiątce stref na świecie w zakresie efektywności inwestycji, natomiast w latach 2012/2013 strefę sklasyfikowano w "top 50" rekomendowanych miejsc do podjęcia inwestycji.

Świętokrzyski Klaster Edukacji Zawodowej rozpoczął działanie 27 kwietnia 2015 r. Patronatu inicjatywie udzielili Minister Gospodarki i Minister Edukacji Narodowej. Liczy dziś 47 podmiotów, a rekrutacja nowych partnerów pozostaje otwarta. Wśród członków znajdują się instytucje szkolnictwa wyższego, szkolnictwa zawodowego, przedsiębiorstwa, instytucje wsparcia biznesu i przedstawiciele władz województwa. Siedzibą ŚKEZ jest biuro Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" S.A. Strefa jest współtwórcą (wraz z Kuratorium Oświaty w Kielcach) i partnerem zarządzającym klastrem. Funkcję przewodniczącego pełni Zdzisław Kobierski, wiceprezes Zarządu, a sekretarza Piotr Babicki, z Biura Promocji i Marketingu.