16 października 2015

Komunikat w sprawie planowanego zapotrzebowania do końca 2015 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa świętokrzyskiego

Zwracam się z prośbą o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2015 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wg poniższej tabeli.

Nazwa Gminy

Wysokość środków finansowych niezbędnych na realizację wniosków, które zostaną złożone do końca 2015 r.

 

 

Informację sporządził: ………………………………

Telefon kontaktowy: ……………………………….

Powyższe dane należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października br. Obowiązują również odpowiedzi negatywne.

Z poważaniem
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień