16 października 2015

Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!”

Fundacja Medicover realizuje Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!”.

Program uzyskał honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Celem głównym Programu jest poprawa stanu zdrowia dzieci 13-letnich poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy oraz innych chorób cywilizacyjnych.

Celami szczegółowymi zaplanowanymi do osiągnięcia w szkołach są: zwiększenie zaangażowania środowiska szkół gimnazjalnych w promocję zdrowego stylu życia i profilaktykę chorób cywilizacyjnych oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie pełnienia przez nich roli promotorów zdrowia.
Działaniem służącym realizacji celów jest wdrożenie w szkołach gimnazjalnych lekcji multimedialnych.