16 października 2015

Bezpłatne badania nad fonoholizmem i cyberprzemocą w gminach/powiatach wśród młodzieży szkolnej i nauczycieli

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Doradztwa i Badań Społecznych SOCJOGRAM z siedzibą w Gdańsku stwarza możliwość indywidualnego przystąpienia szkoły do bezpłatnego projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG. Do tej pory do ogólnopolskiego projektu polegającego na przeprowadzeniu bezpłatnych badań poświęconych problemowi cyberprzemocy oraz uzależnienia od telefonu komórkowego mogła przystąpić jedynie jednostka samorządu terytorialnego (gmina bądź powiat).

Badania prowadzone są wśród uczniów szkół podstawowych (VI klasy), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (zgodnie z przyjętą metodologią w badaniu mogą wziąć udział jedynie uczniowie II klas, ale jeśli szkoła zdecyduje się na badania wśród uczniów klas I i III również jest to możliwe) i polegają na jednorazowym wypełnieniu ankiety on-line na lekcji informatyki. Problematyka badań skoncentrowana została na dwóch aspektach:

  • a. wzorach korzystania z telefonu komórkowego
  • b. zachowań o charakterze „cybeprzemocowym"

Bezpłatnym badaniem objęci zostaną również chętni nauczyciele, którzy również będą mieli możliwość wypełnienia ankiety internetowej.