15 października 2015

Wojewódzka uroczystość Dnia Edukacji Narodowej

Dnia 14 października 2015 r. w gościnnych murach Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Organizatorami tego doniosłego wydarzenia byli Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Pani Kurator Małgorzata Muzoł złożyła życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty, dziękując im za każdy uczniowski uśmiech, będący wynikiem pracy pedagogicznej.

Jak co roku w Dniu Edukacji Narodowej odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty uhonorowani zostali dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkół i placówek oświatowych, pracownicy nadzoru pedagogicznego oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego.

Ksiądz Krzysztof Banasik – zastępca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej – otrzymał odznakę im. Janusza Korczaka za bezinteresowne poświęcanie się dla dobra dzieci.

Piękną oprawę muzyczną uroczystości oraz dedykację dla gości i nagrodzonych stanowił występ uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach – Zespołu Muzyki Rozrywkowej pod dyrekcją Pana Wojciecha Lipińskiego oraz Big-Bandu pod dyrekcją Pana Marcina Stojka.