15 października 2015

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w województwie świętokrzyskim

Miło mi poinformować, że za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 z województwa świętokrzyskiego zostało wyróżnionych stypendiami Prezesa Rady Ministrów 137 uczniów, a ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 14 uczniów.

Bardzo serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów.

Uroczyste wręczenie dyplomów nastąpi w terminie późniejszym.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł