9 października 2015

Konkurs Filmowy „Przeciw mowie nienawiści” Kielce 2015

W Kielcach ruszył Konkurs Filmowy pod hasłem „Przeciw mowie nienawiści” adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej, a dofinansowany przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.

Konkurs daje uczniom możliwość wypowiedzenia się na temat skomplikowanych relacji międzyludzkich w sposób niekonwencjonalny: za pomocą kamery czy telefonu komórkowego.

Celem konkursu jest popularyzacja pozytywnych postaw społecznych wśród młodzieży, budowanie wspólnoty w oparciu o ideę poszanowania godności drugiego człowieka i miłości bliźniego oraz uwrażliwienie na problemy relacji międzyludzkich i sytuację młodych w świecie. Finał przedsięwzięcia zakłada realizację przez młodzież tematycznych etiud filmowych, co przyczyni się do pobudzenie ich kreatywności oraz do rozwoju zainteresowań filmem jako medium kształtującym pożądane postawy społeczne.

Przygotowaniem do realizacji etiud będą warsztaty filmowe dla uczniów różnych poziomów edukacyjnych:

  • warsztaty dla gimnazjalistów – realizacja reklamy społecznej,
  • tematyczne warsztaty reżyserskie dla licealistów – fabuła i dokument,

W celu pogłębienia problemu od strony merytorycznej odbędą się również spotkania z ekspertami z różnych dziedzin: dziennikarzem, teologiem, psychologiem, pedagogiem, językoznawcą – którzy przedstawią konsekwencje nienawiści, agresji oraz przemocy na wielu płaszczyznach życia społecznego.

Realizacja projektu przyczyni się do uwrażliwienia młodzieży na przejawy poniżania drugiego człowieka i do większej powściągliwości w słowach, gestach i czynach.

W ramach przedsięwzięcia organizatorzy planują również projekcje filmów konkursowych i pozakonkursowych w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Kielcach. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 7 grudnia 2015 roku. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród laureatom nastąpi podczas gali, która odbędzie się w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej.