8 października 2015

Szkolenia dotyczące edukacji międzykulturowej

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców zapraszają nauczycieli i nauczycielki na jednodniowe szkolenia dotyczące edukacji międzykulturowej:

„Nauczanie przedmiotowe w klasie międzykulturowej”, które odbędzie się 4 listopada 2015 r. w Warszawie. → FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz „Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole. Metodyka nauczania języka polskiego jako drugiego”, które odbędzie się 18 listopada 2015 r. w Warszawie. → FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenia odbędą się w Warszawie. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zapoznanie się z załączonymi broszurami informacyjnymi i wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia na szkolenie „Nauczanie przedmiotowe w klasie międzykulturowej” przyjmowane są do 21 października.

Zgłoszenia na szkolenie „Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole. Metodyka nauczania języka polskiego jako drugiego” przyjmujmowane są do 1 listopada.

Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania oraz koszty podróży dla uczestników i uczestniczek spoza Warszawy.