6 października 2015

Projekt „Edukacja obywatelska dla przyszłości”

Panie, Panowie
Dyrektorzy
Szkół Ponadgimnazjalnych

Uprzejmie informuję, że Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy współudziale Kuratorium Oświaty w Kielcach opracował założenia projektu „Edukacja obywatelska dla przyszłości” adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Projekt przewiduje przeprowadzenie debat, warsztatów oraz wykładów w szkołach.

Spotkanie inauguracyjne poświęcone roboczej dyskusji na temat projektu połączone będzie z wykładem Pana prof. dr. hab. Kazimierza Kika na temat „Słabości Polski obywatelskiej”. Odbędzie się ono 28 października 2015 r. w sali 31 Instytutu Nauk Politycznych UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyska 21 B. Początek o godzinie 11.00.

Bardzo proszę Państwa Dyrektorów o oddelegowanie na spotkanie nauczycieli wiedzy o społeczeństwie.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł