2 października 2015

Rekrutacja: Kurs doskonalący dla nauczycieli

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza nauczycieli na kurs doskonalący. Podczas spotkań będą mogli poszerzyć swoją wiedzę za zakresu historii i kultury polskich Żydów oraz poznać metody pracy z wybranymi tematami, które proponuje Centrum Edukacji muzeum w ramach oferty edukacyjnej dla szkół.

Kurs podzielony jest na dwie grupy: podstawową i zaawansowaną. Do grupy podstawowej mogą zgłosić się nauczyciele, którzy dopiero planują udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Muzeum POLIN. Mogą oni zapisać się od razu na cały kurs lub wybrać tylko część spotkań. Grupa zaawansowana jest przeznaczona dla nauczycieli szczególnie zainteresowanych tematyką żydowską i wykorzystaniem jej w edukacji. W jej przypadku obowiązują zapisy na wszystkie zajęcia i do zaliczenia kursu konieczna jest obecność na minimum 7 spotkaniach oraz na weekendowym szkoleniu antydyskryminacyjnym w dniach 17-18 października. W ramach kursu rozszerzonego na każde ze spotkań będzie dostępna pula wolnych miejsc dla osób spoza kursu.