26 września 2015

Wykaz organów prowadzących i szkół wnioskujących o wsparcie finansowe w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna+”, którym proponuje się udzielić wsparcia finansowego