23 września 2015

Szkolenia z tematyki Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych (MPHKZ)

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach organizuje kolejne jednodniowe zajęcia dla wyróżniającej się w nauce młodzieży i zainteresowanych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych woj. świętokrzyskiego z tematyki Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych (MPHKZ).

Zajęcia planowane są w dniu 7 października 2015 r. w godz. 09:00-13:30 w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych ul. Wojska Polskiego 300 „Bukówka”.

Planowane są wykłady:

  • MPHKZ w świetle konwencji genewskich
  • analiza rejonów świata zagrożonych konfliktami i tragiczny los ludzi
  • PCK jego rola w konfliktach, praca w obozach dla uchodźców, rola wolontariatu

Zajęcia praktyczne:

  • zwiedzenie „Sali Tradycji CPdMZ”
  • pierwsza pomoc przedmedyczna
  • pokaz sprzętu sapersko-minerskiego

Zajęcia prowadzić będą: przedstawiciel Zarządu Głównego PCK; Zarządu Oddziału Rejonowego PCK; wykładowcy – uczestnicy misji zagranicznych z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Dojazd grup szkolnych we własnym zakresie, Centrum zabezpiecza parking.

Zgłoszenia zainteresowanych szkół należy potwierdzić do dnia 1 października 2015 telefonując na numer: 665 731 303, Stanisław Dzikowski wiceprezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Kielcach.