23 września 2015

Sprawozdanie z wojewódzkiej konferencji podsumowującej działania podjęte na terenie województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu „Rok Szkoły Zawodowców”

Z inicjatywy Pani Małgorzaty Muzoł, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w dniu 21.09.2015r. na terenie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach odbyła się wojewódzka konferencja, której celem było podsumowanie działań Kuratorium Oświaty w Kielcach, szkół zawodowych i szeregu instytucji wspierających cele projektu ogłoszonego we wrześniu 2014r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn. „Rok Szkoły Zawodowców” – na terenie województwa świętokrzyskiego realizowanego pod hasłem „Rok Szkolnictwa Zawodowego 2014/2015”. W konferencji uczestniczyło szerokie grono dyrektorów szkół zawodowych, instytucji i zakładów pracy żywotnie zainteresowanych rozwojem szkolnictwa zawodowego na terenie naszego województwa. Swoją obecnością konferencję zaszczycili m.in. Arkadiusz Bąk – Wiceminister Gospodarki oraz prof. Stanisław Adamczak – Rektor Politechniki Świętokrzyskiej. Z interesującymi prelekcjami wystąpili:

 1. Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty – temat prelekcji: „Podsumowanie Roku Szkolnictwa Zawodowego w województwie świętokrzyskim”.
 2. Karol Kaczmarski, Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii – temat prelekcji: „Priorytety dla szkolnictwa zawodowego w latach 2015-2020”.
 3. Małgorzata Urban, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach – temat prelekcji: „Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dla gimnazjów w powiecie starachowickim przykładem integracji edukacji, biznesu i samorządu terytorialnego”.
 4. Edyta Słowikowska, przedstawicielka CELSA Huta Ostrowiec oraz Piotr Leśniewski, Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Św.– temat prelekcji: „Edukacja dla biznesu – biznes dla edukacji na przykładzie Zespołu Szkół nr 3 i CELSA Huta Ostrowiec Spółka z o.o.”.
 5. Mariusz Majewski – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach – temat prelekcji: ”Klasa patronacka w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach jako wynik porozumienia powiatu starachowickiego, MAN Bus Spółka z o.o. i Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A.”.
 6. Zdzisław Kobierski, Wiceprezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., Przewodniczący Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej – temat prelekcji: „Akcja czy przemyślana strategia”.

Konferencja była również okazją do włączenia w poczet Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej kolejnych siedmiu zakładów pracy z terenu województwa świętokrzyskiego (lista zakładów w załączeniu).

Bardzo miłym akcentem konferencji było, na wniosek Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, odznaczenie przez Ministra Gospodarki Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej niżej wymienionych dyrektorów szkół zawodowych oraz dwa zakłady pracy:

 • Czesław Golis – Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Św.,
 • Sylwester Pałka – Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju,
 • Władysław Równicki – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie,
 • Izydor Bronisław Grabowski – Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie
 • Mariusz Piotr Majewski – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach,
 • Politechnika Świętokrzyska – odznakę odebrał J.M. Rektor Stanisław Adamczak,
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach –odznakę odebrał Prezes ZDZ Jerzy Wątroba

Kolejnych dziewięciu dyrektorów szkół zawodowych i siedem zakładów pracy zostało wyróżnionych dyplomami Ministra Gospodarki (wg. załączonego wykazu). Odznaki i dyplomy wręczył Arkadiusza Bąk, Wiceminister Gospodarki.

Pani Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty uhonorowała okolicznościowymi listami gratulacyjnymi niżej wymienionych dyrektorów szkół zawodowych:

 • Jolanta Jędrzejewska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie.
 • Małgorzata Urban – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach.
 • Piotr Leśniewski – Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Św.