22 września 2015

„Młodzi głosują” – wybory parlamentarne 2015

Rozpoczęła się rekrutacja do kolejnej edycji ogólnopolskiego programu edukacji wyborczej – „Młodzi głosują”!

25 października zagłosujemy w wyborach powszechnych do Sejmu i Senatu RP. Jak pozytywnie wpłynąć na frekwencję, zainteresowanie polityką i poczucie sprawczości szczególnie wśród młodych ludzi? – to pytania, które często powracają w debacie publicznej z okazji wyborów. Młodzi głosują to program, który od 1995 roku pokazuje, że młodzi ludzie chcą i potrafią być aktywnymi oraz świadomymi obywatelami i obywatelkami.

W ramach programu Młodzi głosują uczniowie i uczennice gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach symulację wyborów powszechnych. Dodatkowo organizują działania edukacyjne i prowadzą projekty młodzieżowe takie jak debaty, zajęcia z zakresu edukacji wyborczej oraz kampanie profrekwencyjne.

Symulacje wyborów parlamentarnych w ramach Młodzi głosują odbędą się 19 października na zasadach podobnych do wyborów powszechnych. Wyniki zostaną opublikowane 26 października.

Program towarzyszy wszystkim wyborom od roku 1995, w każdej edycji pracuje z nami ponad 1200 szkół. Program w szkołach prowadzony jest przez samą młodzież, do tej pory w roli organizatorów wystąpiło około 50 000 uczniów i uczennic, w wyborach przez nich przygotowanych wzięło udział ponad 3 miliony uczniów i uczennic.

Uczestnictwo w wyborach jest w pewnym sensie nawykiem, który wyrabia się poprzez samo głosowanie. Program Młodzi głosują jest narzędziem wyrabiania tego nawyku i może dzięki temu przyczynić się do kształtowania postaw obywatelskich wśród młodych obywateli, a co za tym idzie zwiększenia frekwencji. Aby nie zostać biernym dorosłym, trzeba doświadczyć własnej aktywności obywatelskiej już w młodości – mówi dr Jacek Strzemieczny, prezes Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Głos oddany do szkolnej urny przez młodych ludzi jest dla nich często pierwszą szansą wyrażenia własnego zdania w sprawach ważnych dla kraju.