14 września 2015

Czwarta edycja konkursu „Indeks Marzeń”

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, w ramach projektu „Akademia Odnalezionych Nadziei”, rozpoczyna czwartą edycję konkursu „Indeks Marzeń”. Mogą do niego przystąpić osoby niepełnosprawne, które potrzebują finansowego wsparcia w kontynuowaniu edukacji.

9 laureatów konkursu otrzyma – dziewięciomiesięczne – stypendia w każdorazowej wysokości 1000 złotych (brutto), w roku akademickim 2015/2016.

Do konkursu mogą zgłaszać się maturzyści i studenci, którzy przedstawią:

  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
  • zaświadczenie o dochodach rodziców lub prawnych opiekunów
  • wynik egzaminu maturalnego
  • zaświadczenie o przyjęciu na studia
  • zaświadczenie z uczelni o zaliczonym roku studiów wraz z wykazem wyników (dotyczy osób już studiujących)
  • list motywacyjny