11 września 2015

Zarządzenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2015/2016