7 września 2015

Konkurs „EDUinspirator”

Hasłem przewodnim konkursu EDUinspirator jest „Inspiruj, Edukuj, Motywuj”. Takich też laureatów szukamy – z pasją i motywacją, którzy podejmują nowe działania w obszarze edukacji i współpracują z innymi osobami ze swojego otoczenia na rzecz rozwoju systemu edukacji.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej wartościowych działań indywidualnych beneficjentów, szczególnie w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów; promowanie działań osób, które się do pozytywnych zmian w środowisku lokalnym oraz określenie wpływu, jaki mobilność edukacyjna wywiera na rozwój zawodowy i osobisty indywidualnych beneficjentów.