7 września 2015

Opinia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie kwalifikacji nauczycieli

Świętokrzyski Kurator Oświaty przekazuje opinię w sprawie:

  • kwalifikacji nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania dla dziecka lub ucznia objętego kształceniem specjalnym
  • kwalifikacji nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem lub uczniem objętym kształceniem specjalnym
  • kwalifikacji nauczyciela prowadzącego zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej